Bookmark and Share Glavni vodni ventil, kje je ventil za vodo v hiši?
 
 
WWW.VZDRZEVANJE-INTERVENCIJE.COM
Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronovirusa, se bodo naši serviserji izogibali vsem nepotrebnim stikom. Med izvajanjem storitve se zaradi varnosti umaknite iz prostora. Komunikacija bo, kolikor je le mogoče, potekala na daljavo

Glavni vodni ventil

  TEL: 01/756-98-37    GSM 041/660-477

Kaj je glavni vodni ventil?

Je prvi ventil v objektu  in z njim se zapre in odpre dotok vode v hišo/ stanovanje. Običajno je to krogljični ventil. Odprt je, kadar je ročica obrnjena vzporedno s cevjo, zaprt pa pravokotno na cev.  

Kje je glavni vodni ventil?

V primeru, ko je poškodovana vodovodna napeljava in pušča voda (lom cevi, lom pipe, lom naprave, dotrajana vodovodna napeljava), je njegova lokacija  izredno pomemben podatek. Običajno je v jašku, v kleti, na hodniku, na dvorišču.

Kdo naj pozna lokacijo?

Več uporabnikov jo pozna, večja je možnost, da se prepreči škoda v primeru napake na vodovu, vedno pa mora biti na objektu ali vsaj dosegljiv nekdo, ki  ta podatek ima.

Glavni ventil ne sme biti založen, zaklenjen v kleti, zaklenjen v jašku, ne da bi bil ključ  dosegljiv.  Pogosto je v primeru okvare na vodovoni napeljavi, ravno nedostopnost  glavnega ventila vzrok za veliko škodo

Pol  metra širok  dostopni koridor do ventila  je bistveno nižji strošek, kot je lahko visoka   škoda, če vode ni mogoče pravi čas zapreti.

Kaj storiti, če glavnega vodnega ventila ni mogoče zapreti?

pokodovan_vodovodni_ventil_hidrantno_omreje.jpgStar ventil, ki je dlje časa stalno odprt,  včasih ne dovoli, da se ga zapre. Vzrok so lahko smeti, vodni kamen, poškodba, korozija. V takem primeru je potrebno poiskati nasledniji ali predhodni  ventil v sistemu. Koristno  in najceneje je, če je  glavni vodni ventil dobro vzdrževan in uporaben.

Podrobnejše informacije,  če puščanja voda, so na Pušča voda 

Kako zapreti ventil?

Krogljični ventil je odprt v položaju ročice vzporedno s cevjo, zaprt v položaju ročice pravokotno/prečno na cev. Odprt ventil se zapre tako, da se ročico zasukne za 90°, to je 1/4 kroga. Poglej si sliko  

Vijačni ventil se zapre s privijanjem v smeri urinega kazalca.

Kako odpirati glavni vodni ventil?

Vsak ventil je potrebno odpirati počasi, da se najprej napolnijo cevi. Šele, ko so cevi polne, se ventil odpre do konca. Če se ventil na praznem cevovodu odpre takoj do konca, tlak in hitrost vodnega curka odluščita obloge od sten cevi in delci  zamašijo pipe, kotne ventile...

Pred posegom preveri pravno obvestilo.

 

Ponedeljek, 30.marec, 2020
J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
 
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI
info@vzdrzevanje-intervencije.com
01/756 98 37
FAX: 017569847
[ ]