Bookmark and Share Vlaga v stanovanju, je vlaga prostoru previsoko ali prenizka?
 
 
WWW.VZDRZEVANJE-INTERVENCIJE.COM
Želimo, da čimbolj izkoristite možnosti, ki jih nudijo vaši objekti.
 

Vlaga v stanovanju

TEL št: 01/756-98-37  GSM 041/660-477

Povišana vlaga v stanovanju neugodno vpliva na bivanje. Škoduje tudi opremi, ki je običajno predvidena za uporabo v prostorih z normalno vlago. Normalna relativna zračna vlaga je 60 % pri temperaturi 20 °C.

Prenizka relativna vlaga v stanovanju ravno tako  povzroča poškodbe na opremi, predvsem na  naravnih materialih. Bistven problem pa je vpliv na zdravje. Pri prenizki relativni zračni vlagi je v zraku povišana količina prašnih delcev, poleg tega  zrak suši kožo in sluznice. Posledice so otežena dihanja in s tem povezane bolezni.

Povišana vlaga v stanovanju je lahko posledica:

  • zamakanja zaradi napake na inštalacijah
  • stalen vir vlage in nezadostno prezračevanje
  • neustrezno izvedene ali neizvedene hidro izolacije
  • preveč zatesnjeni prostori
  • neuravnotežen sistem toplotne izolacije

Večino težav s previsoko vlago v stanovanju je mogoče rešiti s spremembo navad. V občutljivih prostorih naj se ne suši perilo, ko kuhate uporabljajte napo za odvod vlage. Prostore redno prezračujte. Pravilno prezračevanje prostorov se izvede na naslednji način. Zjutraj okna odprete (na stežaj ne na ventus) za nekaj minut, da se zrak v prostoru zamenja. Svež zrak je vistveno hladnejši, vsebuje pa tudi bistveno manj vlage, zato se hitreje segreje. Pri segrevanju se povečuje njegova sposobnost sprejemanja vlage, zato prostor suši. Relativna zračna vlažnost pa pada.

Kaj je relativna zračna vlažnost - je razmerje med absolutno vlažnostjo zraka in vlažnostjo, ki jo zrak pri določeni temperaturi sprejme.

Kaj se dogaja pri segrevanju zraka - zrak s segrevanjem pridobiva sposobnost sprejemnaja vlage. Ko se torej obstoječi zrak v prostoru segreva (pod pogojem, da mu ne dodajamo vlage), bi lahko prevzel bistveno več vlage, kot jo ima, zato jo "srka" iz okolice in tako suši stene, predmete, kožo...

Kaj  se dogaja pri ohlajanju zraka - zrak   pri nižji temperaturi  sprejme manj vlage. Ko se ohlaja pod temperaturo, pri kateri je trenutna absolutna vlaga v prostoru višja, kot je sposobnost zraka da količino vlage obdrži (absorbira), vlaga v zraku kondenzira. Rosa na steklu, rosa na hladni steklenici.

Kaj se dogaja na stalno hladnem toplotnem mostu- zrak s sobno temperaturo konvekcijsko kroži, pri stiku s hladno površino pride do kondenzacije vlage na hladnem zidu. Na stalno vlažni steni pa bujno uspeva t.i.  zidna plesen.

Kjer  je vlaga v stanovanju takšne vrste problem, da ga s spremembo navad ni mogoče odpraviti ali omiliti, sta potrebna izsuševanje prostorov in sanacija vlage oziroma odpravljanje vzrokov za povišanje vlage v prostoru.    

J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
 
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI
info@vzdrzevanje-intervencije.com
00386 1 756 98 37
FAX: 017569847
[ ]