Bookmark and Share Sanacija kanalizacije
 
 
WWW.VZDRZEVANJE-INTERVENCIJE.COM
Želimo, da čimbolj izkoristite možnosti, ki jih nudijo vaši objekti.

 

Sanacija kanalizacije

  TEL št: 01/756-98-37    GSM 041/660-477
 • Kaj je sanacija kanalizacije?

Sanacija kanalizacije je obnova, posodobitev, popravilo kanalizacijske napeljave, z namenom ohranitve ali ponovne vzpostavitve normalnega odtekanja fekalij.                                            

 • Kdaj je potrebno izvesti sanacijo kanalizacije?

Ko je napeljava v takem stanju, da fekalije ob normalni uporabi zastajajo, kar povzroča zamašitve in škodo na objektu.

 • Iz kakšnih materialov so izdelane do sedaj vgrajene kanalizacijske cevi?

 •  
  • betonske cevi - običajno kot horizontalne cevi od vertikal  do jaškov, ulična kanalizacija vgrajevanje pred letom 1980 
  • svinčene cevi - običajno sekundarni razvodi v hišah, do vetikal, vgrajeno pred letom 1985
  • vlaknocementne azbestne (salonitne) cevi- verikale in horizontale v objektih, tudi ulična  kanalizacija, pred letom 1985
  • litoželezne cevi- vertikale v objektih, dovodi do zunanjih jaškov- pred letom 1985
  • železne oplaščene cevi- vertikale, sekundarni razvodi v objektih se še uporablja
  • lončene cevi- vertikale in do jaškov - stara mestna jedra
  • plastične cevi- vseh dimenzij, vse namene, različne generacije in kvalitete po letu 1980

 

 • Napake, zaradi katerih je potrebna sanacija kanalizacije:

sanacija_jaka_jaek_je_bil_prekrit_z_asfaltom.jpg       sanacija_priklopa_kanalizacije_menjava_cevi.jpg       sanacija_meteorne_kanalizacije.jpg

 • Pokriti jaški
 • Razpad horizontalne  betonske/ salonitne/ litoželezne cevi od vertikale do zunanjega jaška
 • Lom in premik cevi zaradi posedanja terena
 • Lom in zamik cevi pri izstopu iz objekta
 • Razpad svinčene cevi
 • Razpad litoželezne vertikale
 • Odpadanje notranje obloge plastificirane železne cevi
 • Nažrta in hrapava litoželezna napeljava

 

 • Postopki sanacije kanalizacije

Najobičajnšeji način v objektu je še vedno menjava napeljave. To pomeni izkop, menjava cevi, vzpostavitev prvotnega stanja.

V nekaterih primerih lomov betonskih horizontalnih cevi od vertikal do jaškov, je možno v večje premere betonskih cevi,  vstaviti manjše PVC cevi.  

Večje sisteme in ulično kanalizacijo je ekonomsko primerneje sanirati z vstavkom nove cevi ali izvedbo epoksi prevleke po sistemu oblačenja celotne cevi, točkovne sanacije.

 

J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
 
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI
info@vzdrzevanje-intervencije.com
00386 1 756 98 37
FAX: 017569847
[ ]