Bookmark and Share kratek stik
 
 
Z VAMI VSAK DAN 24 UR, VSE DNI V LETU
BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ IN SREČNO 2018
 

Kratek stik

 za servis v objektu / od števca naprej : 

TEL: 01/756-98-37  GSM 041/660-477 

   

Kaj je kratek stik na eleketični napeljavi?  menjava glavne  varovalke ali izpad omrežja KONTAKTI

 • je direktni medsebojni stik brez dveh ali več vodnikov ali priključkov brez vmesnega vezanega porabnika, kar povroči prevelik električni tok 
 • direktni stik med fazo in ničlo je stik med vodnikom z napetostjo in vodnikom  brez napetosti 
 • medfazni med vodnikoma različnih faz
 • pogost je med fazo in ozemljitvijo

Kaj se zgodi, če pride do kratkega stika? 

 • pri pravilno varovani napeljavi, v primeru kratkega stika med dvema fazama ali fazo in ničlo, odklopi avtomatska varovalka ali se stali žička na talilni varovalki 
 •  pri zaščiti napeljave z ozemljitvijo in avtomatskim stikalom v primeru kratkega stika med fazo in ozemljitvijo odklopi avtomatsko stikalo ( v žargonu FID)
 •  pri zaščiti z ničenjem, kjer ni izvedena ozemljitev, v primeru kratkega stika med ozemljitvijo in fazo,  pregori oziroma odklopi varovalka

Kaj storiti če pride do izpada elektrike zaradi kratkega stika?

 • POZOR! potrebna skrajna previdnost. Delo naj opravi nekdo, ki ve kaj počne! 
 • potrebno je poiskati napako in jo odpraviti
 • potrebno je ugotoviti vzrok nastanka kratkega stika

Možni  vroki za pojav kratkega stika

V praksi veliko različnih primerov. Našteti najpogostejši:

 • mehansko poškodovan vodnik (priključni kabel, podaljšek, priključek...)
 • preboj elektrike na ohišje
 • poškodovana, dotrajana ali staljena izolacija med vodniki
 • kratek stik zaradi kondenza in izpad elektrike PREBERI VEČ
J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
 
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI
info@vzdrzevanje-intervencije.com
01/756 98 37
FAX: 017569847
[ ]