Bookmark and Share nizkotemperaturno ogrevanje
 
 
www.vzdrzevanje-intervencije.com
vodovod kanalizacija elektrika streha
 

nizkotemperaturno ogrevanje

TEL: 01/756-98-37  GSM 041/660-477

Ka je nizkotemperaturno ogrevanje?

Je ogrevanje prostorov z nizko temperaturo grelnih teles. Razlika med temperaturo vira energije in zrakom v prostoru je majhna. Grelne površine  so velike.

Zakaj nizkotemperaturno ogrevanje?

 • Omogoča izrabo virov energije pri nizkih temperaturah (geotermalna, sončna, zrak, podtalnica...)
 • Višji izkoristki
 • Prihranek zaradi nižjih izgub pri transportu energije (nizke temperaturne razlike)
 • Enakomerna porazdelitev toplote v prostoru in zato potrebna nižja temperatura zraka
 • Toplotna stabilnost prostora

Načini nizkotemperaturnega ogreavanja:

Viri nizkotemperaturnega ogrevanja:

 • klasični nizkotemperaturni kotli (olje, plin)
 • biomasa s sistemom zalogovnikov
 • solarni kolektorji za ogrevanje
 • toplotne črpalke za različnimi viri (zrak-zrak (rekuperacija), zrak-voda (izkoriščanje toplote zraka), voda-voda (toplota podtalnice, reke, zemlje)

Nizkotemperaturno ogrevanje- strošek izvedbe

 • Stošek izvedbe talnega / stenskega ogrevanja, prezračevanja je bistveno višji kot je strošek izgradnje klasičnega radiatorskega sistema ogrevanja
 • Enako je strošek vgradnje nizkotemperaturnih virov ogrevanja, ki izkoriščajo obnovljive vire energije bistveno višji od plinskih in oljnih kotlov.
 • Za manjše sisteme do 30kW je ekonomična izbira nizkotemperaturno ogrevanje z oljnim ali plinskim kotlom
 • Oprema za kvalitetno in ekonomično izrabo obnovljivih virov za majhne objekte je še vedno relativno draga

Nizkotemperaturno ogrevanje in ekologija

 • Zaradi nižjih izgub je okolju prijaznejše
 • potrebno pa se je kljub vsemu  zavedati, da mora nekdo, ki vloži v nek tako imenovani ekološki sistem za izrabo  obnovljivega vira energije bistveno višja sredstva,  kot bi jih lahko vložil v plinski ali oljni kotel, ta sredstva tudi zaslužiti. Da pa jih zasluži mora sam ali nekdo drug narediti toliko in toliko kilometrov, skutiti toliko in toliko nafte/bencina, odvreči embalažo... Ekologija ni sončni kolektor na strehi/ toplotna črpalka v kleti. Ekološko in  okolju prijazno je ravnanje v smeri realnega prihranka energije gledano skozi cel proces življenja. Zemlja ni statistika, da bi jo lahko s časovnimi razmejitvami nategnili.
 • Izraba obnovljivih virov je vsekakor potrebna in dobrodošla, vendar je potrebno pri tem vseeno uporabljati smislne rešitve, ki dejansko prinašajo izboljšavo.

 

 

 

 

 

J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
 
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI
info@vzdrzevanje-intervencije.com
01/756 98 37
FAX: 017569847
[ ]