Bookmark and Share pogodbeno vzdrževanje objektov
pogodbeno vzdrževanje objektov


J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI

info@vzdrzevanje-intervencije.com
tel:01 756 98 37


GSM: 041 660 477 

 

Pogodbeno vzdrževanje objektov

  TEL:  01/756-98-37    GSM 041/660-477


Pogodbeno vzdrževanje objektov z najeto vzdrževalno ekipo


 • Pogodbeni vzdrževalec prevzame kompletno ali segmentno  vzdrževanje objekta,

 • v skladu z individualnim dogovorom skrbi za zagotavljanje zahtevanih pogojev za delovanje objekta,

 • investitor ima na razpolago ekipo različnih profilov,

 • zagotovljena je celovita obravnava objekta, 

 • zagotavljanje rednga in investicijskega vzdrževanja z eno ekipo.

Običajni način  vzdrževanja objektov:

 • Lastnik ali hišnik, poskrbi za osnovno redno servisiranje,

 • zahtevnejše posege opravi zunanji izvajalec,

 • sami lastniki ali hišniki običajno nimajo dovolj ali ustrezne opreme ali znanja,

 • zunanje izvajalce je običajno potrebno čakati,

 • izvajalec mora priti  najprej  na ogled,

 • če je vzrževalec odsoten, mora investiror organizirati zamenjavo...

 • VEČ→ 

Prednosti  pogodbenega vzdrževanja objektov 

 • Investitorju se ni potrebno ukvarjati in mu ni potrebno poznati  tehničnih podrobnosti objekta,

 • stroški vzdrževanja so enaki ali nižji,

 • investitor se za vsa vzdrževalna dela dogovarja z enim izvajalcem,

 • prihranek časa, ker  ni potrebno iskati izvajalcev za zahtevnejša opravila,

 • prihranek časa, ker  ni potrebno za vsak poseg drugemu izvajalcu razlagati,  kje kaj je in biti prisoten pri izvedbi,

 • pogodbena ekipa  prevzame vlogo, kot bi jo imela  lastna vzdrževalna služba, s to izjemo, da ni potrebno investirati v opremo in kader različnih profilov,

 • na razpolago  je intervencijska služba v rednem delovnem času,

 • 24 urna dežurna intervencijska služba  izven rednega delovnega časa,

 • objekt služi lastniku in ne lastnik objektu.  

 

Torek, 18.junij, 2024